Continu verbeteren

Werken met week- of dagstarts

Werken met een weekstart is een nieuwe manier om als team samen het werk te organiseren. De weekstart vervangt het traditionele werkoverleg. Door te werken met een weekstart ontstaat er een vast moment waarin planning, prestaties, verbetering én houding en gedrag aan de orde komen, op een logische manier en in een ongedwongen, positieve sfeer. Het weekbord is daarbij een onmisbaar hulpmiddel.

Het weekbord ondersteunt de weekstart door inzicht te geven in de teamprestaties. Door werk visueel te maken op het bord wordt het makkelijk om regelmatig over de voortgang te spreken. Actiepunten krijgen snel opvolging. Klussen en projecten worden daadwerkelijk opgepakt en afgerond. Iedereen weet van elkaar waar hij/zij mee bezig is. Daardoor kunnen teamleden elkaar aanspreken op voortgang, maar ook op houding en gedrag. Waar nodig kunnen teamleden elkaar ondersteunen of vervangen. Voor sommige teams kan een dagstart meerwaarde hebben. Dagstarts worden veel toegepast in een omgeving waar processen routinematig en gestandaardiseerd zijn.

We helpen een team om een week- of dagstart te ontwerpen die bij hun werk past. Ook kunnen we de introductie van week- of dagstarts door de hele organisatie begeleiden. 

 

A3-methodiek voor jaarplannen

Met de A3-methodiek leer je om een bruikbaar en visueel jaarplan te maken, samen met je medewerkers. Een A3-jaarplan past op een A3 en is dus geen dik plan dat na het schrijven voor de rest van het jaar in een la belandt. Als je de A3-methodiek in de hele organisatie toepast, zorg je voor samenhang. De teams maken plannen in lijn met de plannen en strategie van het management. A3 helpt je om onderscheid te maken in doelen en middelen. Tot slot is de A3 de basis om planmatiger te werken.

 

LEAN voor uitgebreide procesverbetering

Een van de meest grondige manieren om verbeteringen in je werk te realiseren, is het ‘leanen’ van processen. Dat doen we samen met medewerkers, want zij hebben het meeste verstand van hun eigen werkproces. De filosofie van LEAN helpt om positief kritisch naar een werkproces te kijken. Omdat kwaliteit en structurele verbetering voorop staan, komen medewerkers snel met ideeën. De winst van een leantraject is heel divers: de ene keer komt die tot uiting in een aanzienlijk verkorte doorlooptijd, de andere keer in toegenomen werkplezier of duidelijkheid.

We werken graag samen met interne LEANdeskundigen als een organisatie die rijk is. Dan combineren we een concreet traject met coaching van de LEANdeskundigen.

 

StudioLEAN voor snelle procesverbetering

Soms heeft een proces een grondig verbetertraject nodig, soms volstaat een subtiele of snelle interventie. De Verbeterplaats heeft voor snelle procesverbetering de StudioLEAN-methodiek ontwikkeld. StudioLEAN biedt al het goede van de LEANfilosofie in een traject van maximaal drie dagdelen.

StudioLEAN is ook geschikt voor processen die grondige verbetering nodig hebben. Als het lastig is om verbetertijd vrij te maken, blijven problemen vaak in stand. Om dat te doorbreken helpt het om met kleine verbeteringen te beginnen. Denk groot, begin klein.

 

Aandacht voor houding & gedrag met behulp van waardensystemen

Veel verbeterwensen spelen zich af op teamniveau. Verbeterplaats ontwerpt en begeleidt teamtrajecten op basis van zo’n verbeterwens. Denk aan het verbeteren van samenwerking en overleg, of het vergroten van professionaliteit. Een teamtraject maken we op maat. We kijken eerst naar waar een team al goed in is. Ook hebben we altijd oog voor houding en gedrag. We werken toe naar resultaten die direct toepasbaar en relevant zijn in het werk van alledag.

We maken voor teamtrajecten graag gebruik van de waardenprofielen van Graves. Een waardenprofiel geeft inzicht in de drijfveren van teams en van individuen. Waar krijg je energie van en waarvan juist niet? Wat zijn onderlinge verschillen? Deze inzichten ondersteunen het gesprek over houding en gedrag in relatie tot de verbeterwens. Waardeprofielen helpen ook om haalbaarheid van voornemens zichtbaar te maken. Van een team dat erg actiegericht is, moet je misschien niet verlangen dat ze in heidagen een nieuwe visie bedenken. Het waardeprofiel helpt dan om onderbouwde keuzes te maken.

 

Terug