Wat we doen

Team

Wij zijn Jan, Mark, Gerdien, Dirk, en Rob. Wat ons als team kenmerkt is de focus op resultaat. We hebben daarom vooral aandacht voor het proces om tot een resultaat te komen. Hoe beter dat proces vorm krijgt, hoe groter de kans op het gewenste resultaat.

We starten altijd met het scherp krijgen van het doel. Dat doen we samen met iedereen die betrokken is. Dat levert energie en commitment op. Daarna maken we een plan, waarbij we gebruik maken van de kennis en kwaliteiten die bij alle deelnemers aanwezig zijn. We houden focus en maken dingen klein en concreet.

In ons werk gebruiken we duidelijke taal. We bakken geen zoete broodjes, maar zeggen waar het op staat. We maken zo veel mogelijk gebruik van eenvoudige tekeningen en beelden om processen te ondersteunen (visueel management). Dat doen we niet alleen omdat dat leuk is, maar vooral omdat interactie zoveel makkelijker wordt als mensen een gedeeld beeld over het resultaat hebben.

We weten wanneer het nodig is om te denken en wanneer het nodig is om te doen. Onze instelling is wel altijd praktisch: liever kleine stappen dan weidse vergezichten. We zitten niet geharnast in allerlei methodieken, maar zijn daarin flexibel door telkens vanuit het gewenste resultaat te redeneren. De methodiek is geen doel op zich.

En tot besluit (voor als je dit nog niet tussen de regels door had gelezen): er zit veel optimisme in onze aanpak. Wat ons betreft is er alle reden om positief gestemd te zijn over de mogelijkheden van deze tijd, hoe complex de vraagstukken van nu ook zijn. We gunnen elkaar en anderen (de ruimte om te gaan voor) plezier en succes. De fun- en gunfactor, zogezegd.

Voor wie

We richten ons met name op opdrachten voor (semi-)overheidsorganisaties. Daarbij hebben we profijt van onze gezamenlijke ervaring met politieke, bestuurlijke en ambtelijke processen. We zijn ons telkens bewust van de bijzondere rol die de overheid vervult en de complexe context waarbinnen dat gebeurt. Een vraagstuk bij de overheid vraagt dan ook vaak om een andere benadering dan vraagstukken in het bedrijfsleven.

visuele tools website